ZAVRŠNA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA U VISOKOM OBRAZOVANJU (EQOPP)“


poster eqopp2Završna konferencija Tempus projekta Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju (EQOPP) održat će se 19. marta 2015. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu sa početkom u 09,00 sati.
Univerzitet u Sarajevu zajedno sa partnerima završava trogodišnji projekat Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju (EQOPP) koji je finansiran od Evropske komisije kroz TEMPUS program.
Bosanskohercegovački partneri i partneri iz Evropske unije u ovom projektu su: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Banjoj Luci, Sveučilište u Mostaru, Svjetski univerzitetski servis BiH, Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera „Progres“, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Katolički univerzitet u Leuvenu (Belgija), Ekonomski poslovni univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Alikanteu (Španija).
Glavni cilj ovog projekta je podrška univerzitetima u Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta i moderniziranju visokog obrazovanja kreirajući institucionalne kapacitete i razvijajući politike i prakse koje će omogućiti svim studentima jednak pristup visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Specifični ciljevi projekta su:
1.    da pruži analizu trenutnog stanja studenata sa posebnim potrebama u BiH,
2.    da obezbijedi jednak pristup visokom obrazovanju u BiH za sve studente,
3.    da razvije politike, institucionalne procedure i modele inkluzije koji odgovaraju za sve univerzitete u BiH,
4.    da promovira jednak pristup i mogućnosti u BiH svim studentima,
5.    da ohrabri i uspostavi mrežu mehanizama između studenata sa ili bez posebnih potreba i između nevladinih organizacija i univerziteta u BiH.
Jedan od ključnih ishoda projekta je uspostavljanje ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama na svih osam javnih univerziteta u BiH. Kako su oni osnivani, uspostavljeni i kako danas funkcioniraju, bit će predstavljeno na završnoj konferenciji. Vjerujemo da će rezultati ovog projekta biti od posebnog interesa za studente kojima je potrebna posebna podrška, njihove profesore i sve druge koji sa njima sarađuju.
Na konferenciji će biti obezbijeđen simultani prevod na engleski jezik i službene jezike BiH.

AGENDA FINAL EQOPP KONFERENCE