ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA TEMPUS PROJEKTA „JEDNAKE MOGUĆNOSTI ZA STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA U VISOKOM OBRAZOVANJU (EQOPP)“


Univerzitet u Sarajevu zajedno sa partnerima završava trogodišnji projekat Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju (EQOPP) koji je finansiran od Evropske komisije kroz TEMPUS program. Tim povodom je u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu u četvrtak 19. marta 2015. godine održana završna konferencija navedenog projekta.

Pozdravnim obraćanjima konferenciju su otvorili prof. dr. Faruk Mekić, prorektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Stevan Trbojević, prorektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gospodin Suad Muhibić, direktor nacionalnog Erasmus+ ureda u BiH, i akademik dr. Adila Pašalić-Kreso, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu.

Na konferenciji je istaknuto da je glavni cilj projekta Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju (EQOPP) podrška univerzitetima u Bosni i Hercegovini u poboljšanju kvaliteta i moderniziranju visokog obrazovanja kreirajući institucionalne kapacitete i razvijajući politike i prakse koje će omogućiti svim studentima jednak pristup visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Predstavljeni su i specifični ciljevi projekta:
1.    da pruži analizu trenutnog stanja studenata sa posebnim potrebama u BiH,
2.    da obezbijedi jednak pristup visokom obrazovanju u BiH za sve studente,
3.    da razvije politike, institucionalne procedure i modele inkluzije koji odgovaraju za sve univerzitete u BiH,
4.    da promovira jednak pristup i mogućnosti u BiH svim studentima,
5.    da ohrabri i uspostavi mrežu mehanizama između studenata sa ili bez posebnih potreba i između nevladinih organizacija i univerziteta u BiH.

Naglašeno je da je jedan od ključnih ishoda projekta uspostavljanje ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama na svih osam javnih univerziteta u BiH, te je predstavljeno kako su uredi za podršku studentima sa posebnim potrebama osnivani, uspostavljeni i kako danas funkcioniraju.

„Svi uredi su opremljeni modernim asistivnim tehnologijama čija je osnovna svrha osigurati  studentima sa posebnim potrebama bolje i kvalitetnije uvjete studiranja. U uredima se može pronaći opsežna literatura o različitim obrazovnim potrebama kao i šest priručnika za akademsko i neakademsko osoblje koji su nastali u okviru ovog projekta. U svim uredima angažiran je veći broj volontera i tutora. Važan rezultat ovog projekta jeste i dobivanje egzaktnijeg broja studenata sa posebnim potrebama koji studiraju na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini kako bi se mogla organizirati što adekvatnija institucionalna podrška svima kojima je potrebna“, navela je akademik Adila Pašalić-Kreso, te istakla da nakon završenog projekta uredi nastavljaju sa radom kao integrirano tijelo univerziteta.

Uredi za podršku studentima sa posebnim potrebama na javnim univerzitetima su koordinacijska tijela u sastavu javnih univerziteta koja doprinose stvaranju društva kojem svaka osoba pripada, u kojem on/ona uzima aktivno učešće, te koja su spremna pružiti podršku studentima sa posebnim potrebama putem:
•    uspostavljanja i održavanja partnerstva sa fakultetima i akademskim osobljem,
•    promicanja svijesti na univerzitetima o pitanjima studenata sa posebnim potrebama,
•    davanja smjernica u vezi sa politikom i procedurama na univerzitetima koje osiguravaju punu participaciju studenata sa posebnim potrebama u svim aspektima studentskog života.
Zadatak ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama na javnim univerzitetima jeste osigurati da studenti sa posebnim potrebama imaju jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima. Uredi pružaju priliku studentima sa posebnim potrebama da ostvare svoj puni potencijal tako što:
•    koordiniraju aktivnosti akademske prilagodbe i servisa za podršku,
•    promiču samostalnost i samozastupanje,
•    pružaju informacije i upućuje na odgovarajuće izvore.

Bosanskohercegovački partneri i partneri iz Evropske unije u ovom projektu su: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Banjoj Luci, Sveučilište u Mostaru, Svjetski univerzitetski servis BiH, Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera „Progres“, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Katolički univerzitet u Leuvenu (Belgija), Ekonomski poslovni univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Alikanteu (Španija).

Fin_Co_Presentation of the EQOPP_Project APK 2

 

IMG_7934 IMG_7926 IMG_7924 IMG_7917 IMG_7911 IMG_7939 IMG_7936