Završni sastanak konzorcija EQOPP


IMG_7948U petak 20. marta 2015. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu održan je završni sastanak konzorcija Tempus projekta Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju (EQOPP) čiji je koordinator Univerzitet u Sarajevu. Cilj projekta, koji se završava 14. aprila 2015. godine, jeste uspostavljanje ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama na svim državnim univerzitetima u BiH. Partneri u projektu su svi javni univerziteti u BiH, Svjetski univerzitetski servis BiH, Udruženje studenata sa posebnim potrebama i volontera „Progres“ Tuzla, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Katolički univerzitet u Leuvenu (Belgija), Ekonomski poslovni univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Alikanteu (Španija). Na sastanku je razgovarano o projektnim aktivnostima koje su provedene u sklopu projekta, a posebna pažnja je posvećena uspostavljenim uredima, njihovoj budućnosti i održivosti unutar univerziteta te daljnjem razvoju ureda.

Partneri iz BiH su podnijeli izvještaje o ostvarenim projektnim rezultatima te izvještaje o radu ureda tokom projekta, dok su partneri iz EU podnijeli izvještaje o eksternoj evaluaciji kvaliteta uspostavljenih ureda. Svi partneri u projektu su saglasni da je projekat uspješno proveden i da je glavni cilj projekta postignut, a to je upravo uspostava funkcionalnog ureda koji može adekvatno pružiti usluge svojim korisnicima. Na kraju sastanka su prof. dr. Faruk Mekić, prorektor Univerziteta u Sarajevu, i akademik Adila Pašalić-Kreso, profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu, iskoristili priliku da se zahvale partnerima na trudu, zalaganju i uspješnoj saradnji, posebno partnerima iz EU na pruženoj nesebičnoj podršci kao i na podijeljenim bogatim iskustvima iz rada njihovih ureda.

IMG_7943 IMG_7944 IMG_7941IMG_7946